06 48670261 info@soskitenkat.nl

Beleidsplan 2022

 

  1. De Stichting SoS Kit en Kat is een non profit organisatie die zich inzet voor kittens, oude en/of zieke katten of katten met een handicap. Deze katten kunnen uit het hele land komen. Deze katten kunnen niet in een asiel gedijen en worden vaak na verloop van tijd ingeslapen omdat ze niet plaatsbaar zijn. Voor 2022 verwachten we 90 katten op te vangen waarvan we er 80 verwachten te kunnen plaatsen.

2. Wij zien dat er meer aanvragen zijn om oude/zieke katten op te nemen en er meer flessen kittens gevonden worden. Hierdoor hebben we een toename in de kosten voor het speciale voer en dierenartskosten. Wij verwachten dat deze trend zich doorzet en de kosten navenant zullen stijgen. Tevens zien we dat door de corona mensen dieren hebben aangeschaft zonder de consequenties te overdenken en daardoor zien we veel hele zieke dieren. We hebben uit de tegoeden van 2021 € 5000,00 gereserveerd om dit te kunnen opvangen.

3. De katten en kittens worden in pleeggezinnen geplaatst die dan de zorg en socialisatie overnemen. De pleeggezinnen krijgen voer en kattenbakvulling vergoed. Tevens betalen wij, natuurlijk, alle dierenartskosten. Eventueel kan ook een dierenhomeopaat en/of dierenfysiotherapeut worden ingeschakeld.

4. Bij binnenkomst word ook gekeken of ze geënt, gechipt en/of gesteriliseerd/gecastreerd zijn. Is dit niet het geval dan neemt de Stichting dit op zich. Afgesproken is dat alle dieren die bij de Stichting vertrekken allemaal gezien zijn door een dierenarts en dat deze geënt of getitterd zijn, tevens gechipt en als ze een half jaar oud zijn, allemaal gesteriliseerd/gecastreerd worden. De Stichting houdt in de gaten of dit ook daadwerkelijk gebeurt bij kittens die voor die tijd geplaatst worden. In 2021 zijn we begonnen met vroegcastraties. Daarom kunnen nu de meeste kittens/katten geneutraliseerd geplaatst worden. Bij sommige katertjes waren de ballen nog niet ingedaald en dan wachten we tot ze wat ouder zijn.

5. Alle kittens/katten worden ontvlooid/ontwormt bij binnenkomst. Tevens word bij moederpoezen/kittens het ontwormingschema van 1 x in de 2 weken aangehouden.

6. Alle medische zorg die nodig is gaat de Stichting ze geven.

7. Voor enten hebben we afspraken met 5 dierenartsen die het voor asieltarief doen, dit geld ook voor sterilisatie/castratie. Ook zijn er met deze dierenartsen afspraken gemaakt over de kosten als er een kat ziek is.

8. Als een kitten/kat heel ziek is, gaat het pleeggezin naar de dierenarts, als het heel slecht gaat moet het pleeggezin eerst contact opnemen met Ingrid, deze zullen dan overleggen met de dierenarts voordat wordt besloten dat het kitten/de kat word ingeslapen. In principe zijn wij een no-kill stichting.

9. We hebben een facebookpagina waar ze opkomen. Ook de website word regelmatig bijgehouden.

10. De kittens worden geplaatst voor € 150,00. Als ze ouder zijn dan 1 jaar vragen we € 110,00 Tevens moeten mensen een plaatsingsovereenkomst tekenen.

 11. Na 14 dagen is er contact om te kijken of alles naar wens is en of er nog eventuele problemen zijn.

12. Bij problemen zal de Stichting proberen deze op te lossen. Hetzij met bezoek aan dierenarts of wel door uit ervaring te putten om deze mensen advies te geven.

13. We gaan 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen, hiermee proberen we ook meer naamsbekendheid te krijgen. En tevens de donateurs op de hoogte te houden waar hun geld heen gaat. Om geld te besparen sturen we de nieuwsbrieven alleen per email.

14. In 2021 gaan we een nieuw logo laten maken, speciaal voor de stichting gemaakt.